Д-р Ирена Маждракова

Управител на Консултативен център за хармонично здраве „Хела“, лекар, класически хомеопат, магистър-психотерапевт на лица с увреждания, EFT-терапевт, шуслеров терапевт, цветотерапевт

Д-р Маждракова завършва медицина през 1995 г. в Медицинска академия, София. През 2004 г. придобива специалност по Клинична лаборатория.

Хомеопатия специализира от 1996 г. до 1999 г. През този период се обучава и в Международната хомеопатична школа на Дж. Витулкас – Гърция. През последните години продължава следдипломното си обучение по хомеопатия в Индия. Има повече от 15 години стаж като лекар-хомеопат и е един от малкото специалисти в България с Европейска диплома по хомеопатия. Член е на Световната лига по хомеопатия и на Асоциацията на лекарите-хомеопати в България. Има диплома за шуслеров терапевт.

Придобива магистърска степен по психотерапия на лица с увреждания. Завършва редица психотерапевтични школи - EFT-терапия (Техника за емоционална свобода), позитивна психотерапия, игрова терапия, сандплей терапия.

През 2013 г. завършва двугодишен курс на обучение по аюрведична медицина. Придобива задълбочени познания по нутриционистика и използване на биологично-активни добавки.

През 2014 г. завършва курс за терапия с Австралийските цветни есенции. Сертифициран преподавател към Australian Bush Flower Essences.


Случаи от практиката

Ценоразпис


За записване на часове и информация на регистратура:

0898 344 916


Елена Петкова

Медицински рехабилитатор, Bowen терапевт

Завършва „Медицинска рехабилитация, ерготерапия“ в Медицински университет София, степен бакалавър, през 2009 г. и магистратура по същата специалност през 2011 г. От 2006 г. работи с пациенти и клиенти. Търсенията й за начина, по който човекът и света функционират в своята цялост, я отвеждат до:

 • системата Рейки, в която се обучава от 2009 г. - енергиен метод, който цели да възстанови баланса в телата и живота ни.

 • курса по Аурикулотерапия, който завършва през 2010 г. - забележителна система, при която само чрез въздействието на ушната мида се коригират функции в цялото ни тяло.

 • едногодишния курс по Акупунктура, приключил с клинична практика в Китай, който завършва през 2012 г. - китайската медицина и философия носят хилядолетни знания за видими и невидими процеси в нас и гледна точка, много по-различна от западната.

От 2016 г. работи активно с терапията Bowen - холистична система без аналог. Много фини и премерени движения по тялото „оключват“ интелигентността му, в резултат на което протичат серия от самовъзстановителни процеси.

Към допълнителните си специализации през 2016 г. прибавя и двустепенен курс по Остеопатия, която също спада към енергийните терапии.


За записване на часове:

0898 774 743


Лилия Механджийска

Магистър психолог
Училищна психология
Консултативна, диагностична и превантивна работа с деца и семейства

Лилия Механджийска завършва ПМИ в гр. София през 1995г. със специалност рехабилитация. През 2004 г. получава своята диплома по специалност Културология в ЮЗУ „Н. Рилски”, а през 2005 г. - специалност Психология в същия университет.


Допълните й специализации включват:

 • Клинична оценка на поведението при деца и юноши– CAB, Hestia, 2022 г.;
 • Изследване на Индекс на родителския стрес, PSI – 4, Hestia, 2022 г.;
 • Диференциален тест за оценка на агресията в детска и юношеска възраст, DAF, Hestia;
 • Психологически измервания в училищна възраст
 • Психология на семейните отношения
 • Социална психиатрия
 • Психодиагностика на деца със СОП, Диагностика на различно възприятие и възпроизводство с функция на дислексия
 • Кризисна интервенция
 • Карирерно ориентиране и консултиране - GCDF – Global Career Development Facilitator
 • Prospera, Hestia - система за образоватeлно и кариерно ориентиране на ученици 10 – 12 клас
 • Future 2.0, Hestia - система за образоватeлно и кариерно ориентиране на ученици 5 – 7 клас
 • Основи на Гещалттерапията
 • Основи на Позитивната психотерапия
 • Терапия при деца с физически увреждания
 • Позитивни подходи за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения
 • Терапия на деца преживели насилие, развод, раздяла, страхове

Зад гърба си има дългогодишна работа с деца и семейства, консултативна и терапевтична дейност; въвеждане на общоучилищни подходи за развитие на социалната и емоционална компетентност сред ученици, учители и родители.


За записване на часове:

0888 525 638

Гена Дошолова

Психолог, хипнотерапевт, мастър Рейки, цветотерапевт, EFT терапевт

Гена Дошолова е член на Дружеството на психолозите в Република България от 2008 г.– магистър психолог, военен психолог с 20 годишен стаж.

Завършва бакалавърска степен във ВСУ „Черноризец Храбър” и магистърска степен "Юридическа психология" в ЮЗУ „Неофит Рилски” през 2008 г.

Следдипломните квалификации включват:

 • енергиен психотерапевт член на ААМЕТ;
 • NLP;
 • мастер Рейки;
 • хипнотерапевт;
 • позитивна психотерапия;
 • завършен курс на обучение за терапия с Австралийските цветни есенции;
 • следдипломна квалификация към ВМА „Учебна и научно-изследователска дейност“ – когнитивно поведенческа терапия на депресии и тревожни състояния, превенция и диагностика на професионалния стрес и ПТСР, измерване на екипните процеси, IPDE - полуструктурирано интервю за диагностика на личностови разстройства и др.;
 • психотерапевт – завършен курс на обучение към „ Демографски институт към Българска академия на науките и изкуствата“ – 2022г;
 • завършено обучение за работа с Биофийдбек и Неинвазивна сензорна стимулация на мозъка в помощ при работа с клиенти с психосоматични и стресогенни разстройства;
 • медиатор, семейна и бизнес медиация – вписана в Единния регистър на медиаторите в България – към министерство на Правосъдието;

В Център Хела провежда както индивидуални консултации, така и курсове за малки и големи групи.

Част от тях са курс по EFT и "Минало, настояще и бъдеще".

През 2023-2024г предстои провеждане на атрактивни курсове за личен опит и себепознание.

За повече подробности погледнете в секция "Курсове и семинари".


За записване на часове:

0898 344 916 (Център Хела)

0889 443 742


Анна Христова

Дипломиран астролог, Специалист Цветни есенции, Таро, Су Джок, K-Power, Йога, Нейрографика, Тибетска звукотерапия

Анна Христова стъпва на духовната пътека преди повече от 12 години, когато получава прозрение след раждането на второто си дете. Тогава Анна започва да търси духовно израстване чрез различни срещи с учители и наставници.

Посвещава се на изучаване и прилагане на различни техники за подобряване на психическото и физическо човешко здраве.

„За Анна можем да кажем, че тя е съвременна магьосница – веща в древни практики за благосъстояние, здраве и добруване на хората.“, споделя основателят на Консултативен център „Хела“ – д-р Ирена Маждракова.

Анна работи с цветни есенции на д-р Бах и австралийския натуропат Йън Уайт, различни ароматни смески и етерични масла, техниките Су Джок и K-Power, Йога, Нейрографика и тибетска звукотерапия.

Тези техники успешно подпомагат и допълват основната ѝ дейност – Астрологични и таро консултации.


За записване на часове:

0885 079 007

https://imanna.eu/