Курсове и семинари

Да се научим да си помагаме сами в сезона на най-честите вирусни инфекции. Желанието на екипа ни е след завършването на този курс да сте напълно запознати с метода хомеопатия, с неговите възможности и ограничения.

В отговор на големия интерес на нашите курсисти, след множеството провеждания на курса "Нещо повече от популярна хомеопатия за родители" с десетки групи през последните години и нестихващото ни търсене на нови терапевтични методи, създадохме Ниво 2.

Австралийските цветни есенции са вторите по разпространение в света след Баховите и са предпочитани в практиките на много натуропати и хомеопати в цял свят поради тяхната бързина и ефикасност.

Енергийните методи на лечение са част от интегративната медицина. Те ни помагат да изградим множество допълнителни възможности на въздействие върху здравето.

|

Знанието е велика, обединяваща сила, която трябва да се търси и да се дава. След 25 години опит в търсене, използване и учене на различни методи за холистично повлияване, съм готова да дам цялото познание, до което ми беше позволено да достигна.

Съхраняваме ли неприятни емоции… Емоции, които не сме имали смелост да признаем пред себе си и пред другите? Отразяват ли се те на емоционалното ни състояние към момента?