Хомеопатия

Всяко стадо си има черна овца. В медицината на 18 век такава черна овца е бил основaтелят на Хомеопатията - Самуел Ханеман - немски лекар, фармацевт, химик. Дръзнал да се усъмни в тогавашните велики умове, прекрачил всички закони, познати при лечебните методи, той създал стройна лечебна система, основана на простичкия природен закон “клин клин избива” или “similiа similibus, curentor” (“подобното лекува подобно”).

Хомеопатията е медицинска система. Тя следва строги закони и принципи на лечение:

- използва специално приготвени хомеопатични лекарства (само природни субстанции, получени от растителни, минерални и животински източници);

- лекарствата се предписват въз основа на конкретните симптоми, като се използва принципa на подобието;

- предписва се само едно лекарство в конкретния момент и се изчаква напълно да приключи действието му, преди да се смени с друго.

Хомеопатията е насочена към особеностите на дадения пациент, а не към спецификата на болестта!

След обстойно интервю с пациента, хомеопатът търси най-пълно подобие с неговото психоемоционално и физическо състояние. Така, избраното лекарство дава стимул на организма да се възстанови сам от остро състояние или натрупани хронични проблеми.

Хомеопатичните лекарства не се натрупват и не дават странични ефекти и поради това хомеопатията е изключително подходящ метод при лечение на деца, бременни жени и пациенти с алергична предразположеност.


Аюрведа

Единствената и най-висша мисия на лекаря е да възстановява здравето на пациента. Но какво всъщност е здраве? Под това понятие повечето хора разбират състоянието на липса на физическа болест или болка, но здравето е нещо повече, то е състояние на цялостност на ума и душата.

Да бъдеш цялостен означава да бъдеш в хармония със себе си и с природата, да бъдеш част от цялото. Аюрведа е една от най-древните лечебни системи в света, чиято цел е поддържане на равновесие в тялото и постигане на дълголетие. Всички аюрведични лекарства са взети от природата и са блестящо съчетани в продукти, насочени към балансиране на всички системи в организма. Един от основните й акценти е пречистване чрез хранене и масажи.

Според аюрведа съществуват три основни конституции - вата, пита и кафа, които се образуват от енергиите на петте основни елемента в природата:

- въздухът и пространството образуват вата

- огънят и водата образуват пита

- земята и водата образуват кафа

Балансът на трите доши поддържа здравето, нарушаването на баланса води до болести.Този баланс може да се поддържа чрез правилни мисли и нагласи, движение, правилно хранене, правилен дневен режим, съобразен и с денонощните и сезонните ритми в природата, пречистване на тялото, добри отношения с хората и т.н.

Когато дошите са в силен дисбаланс и в тялото се появяват болестни симптоми, аюрведа използва силата на лечебни субстанции като ашваганда, шатавари, трифала, брахми и т.н.


Bowen техника

Телата ни са създадени да бъдат здрави, пълноценни и красиви. Всичко в природата е създадено, за да съществува в баланс. За живите организми това е равновесието между активност (период на задоволяване потребностите за оцеляване и развитие) и пасивност (период на възстановяване и растеж). В нашето ежедневие това равновесие е нарушено. Периодът на активност е взел абсолютен превес. Безбройните отговорности, ангажименти, очаквания към нас и самоизисквания ни държат в почти постоянно състояние на „бойна готовност“. (А дали това наистина са приоритетите на нашите тела, на нас самите?) Да, но енергийните и регенерационните способности, заложени в нас не са безкрайни. И в един момент, след насищане на напрежение и изтощение, телата и умовете ни се предават. Компенсаторните механизми са изчерпани, започва боледуване. И вместо отново да дадем на себе си това, което наистина ще ни помогне - необходимият период на „пасивност“, за да може да се самовъзстановим, започваме трескаво да търсим отговори ОТВЪН. Но истинските отговори обикновено идват ОТВЪТРЕ. В тишината на нас самите. Тук има място и Боуен. Защо?

Боуен е терапия, която чрез прецизни движения на конкретни места по тялото активира нашия вътрешен „период на възстановяване“. Дава възможност на тялото да се върне към „първоначалните си настройки“. И балансът започва постепенно да се връща. На фона на този баланс, тялото започва да се самолекува. А то знае най-добре къде са неговите проблеми и слаби места. Знае и как да се излекува. (Разбира се, имаме нужда и от ресурси - добра храна, достатъчно вода и време за почивка). Ролята на Боуен-терапевта е да инициира, „чува“, „вижда“ и да помага на тялото в неговия възстановителен път. Без насилие. Красиво, отвътре навън. За различните проблеми, различната давност и различните хора ритъмът и времето, необходими за възстановяване са различни. Както сме различни и самите ние.

Изчерпването на телата ни е процес. Процес е и възстановяването. Но с поглед, обърнат в правилната посока, вярвам, че няма нищо невъзможно. Ако решите да се лекувате с Боуен, не забравяйте, че това е път. Макар че понякога стават чудеса.


Психотерапия

Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание на личността. Тя цели да допринесе за общото ни усещане за благополучие и за способността ни да овладяваме живота си по-ефективно като по този начин повлиява положително нашето душевно и физическо здраве.

Психотерапията е научно-обоснована и има своето място в клиничната практика, наред с други дисциплини като напр. психиатрията и клиничната психология. Същевременно, тя се различава съществено от тях; психотерапевтите не предписват лекарства, дори когато имат завършено медицинско образование и залагат на други средства на въздействие като комуникация, осъзнаване, взаимодействие и т.н. Централно значение за психотерапията има междуличностното отношение пациент-терапевт и затова личността и подготовката на психотерапевта са от особена важност. Право да практикуват психотерапия имат само професионалисти (психолози, лекари и др.) със завършена специализация по психотерапия.


Цветотерапия

Преди около 30 години австралийският натуропат Иън Уайт, използвайки учението на д-р Едуард Бах, създава серия от 69 вида цветни есенции, приготвени от дивите цветя на Австралия. Австралийските цветни есенции са вторите най-широко разпространени есенции в света след Баховите. За разлика от Баховите есенции те са насочени много повече към особеностите на съвременния човек със специфичните за нашата епоха проблеми - преодоляване на градския стрес, защита от електромагнитните лъчения, освобождаване от натрупани тежки метали, проблеми със сексуалността, комуникацията, липса на духовност и други.

Чрез Австралийските цветни есенции можете да си помогнете за по-гладкото протичане на процеси като: себеусъвършенстване и себеразвитие, раждане, кърмене, отглеждане на деца. Есенциите могат да ви помогнат да преодолеете погрешните си мисловни нагласи и дълбоко заседнали във вас емоционални конфликти.

Есенциите не предлагат готови решения. Те катализират промени, които подпомагат естественото оздравяване в случай на болест, справянето с предизвикателни или ключови житейски ситуации. Променят фините ви настройки и могат да се използват като основно лечение или допълнение към природните методи на лечение - хомеопатия, иглотерапия, билколечение, диетолечение, масажи.

С Австралийските цветни есенции работят много от известните в Европа натуропати. Есенциите са си извоювали водещо място в комплексното лечение на сериозни заболявания като тиреоидит на Хашимото, стерилитет, проблеми с надбъбрека. Подпомагат функциите на жлезите с вътрешна секреция, балансират и хармонизират.


Биорезонанс (квантов анализатор)

Апаратът „квантов анализатор“ е високотехнологично електронно устройство, което ни ориентира за здравословното състояние на различните органи и системи в тялото, без да ни посочва точна диагноза. Изключително ценен метод за профилактика, защото много рано могат да се видят леки отклонения във функциите на дадени органи.

Теоретически основан върху квантовата медицина, апаратът използва научните постижения в електронната техника за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.

Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите. Дори да има единични клетки с патологични промени, квантовият анализатор може да улови промените на тези клетки и да прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различни хронични заболявания.

Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.

Веднъж годишно за всекиго е препоръчително да си прави пълни изследвания, за да се държи под контрол здравният статус на организма и при евентуален проблем да се разбере и реагира възможно най-рано за оптимален резултат при лечението.


Диагностика на Фол

Немският учен и изобретател Р. Фол, през 50-те годинии на 20 век, изучавайки подробно китайското медицинско учение за акупунктурата, обединил тези знания с достиженията на западната медицина. Той създал уникален метод за диагностициране. Ученият разработил прибор, който установява промяната в електропроводимостта на акупунктурните точки и определя взаимовръзката между тези изменения и работата на системите и отделните органи.

Жизнената енергия в организма на всеки човек, тече по установени енергийни канали – меридиани. По тези меридиани са разположени биологично активни точки (БАТ), които съответстват на работата на различните органи. Фол тестът извърша измервания в тези биологично активните точки от меридианната система в човешкото тяло. Всяка промяна в работата на даден орган, жлеза, система, наличие на външен патоген или други, моментално дава реакция в съответстващия му енергиен меридиан. Чрез измервания в точки от меридианите, тестът на Фол може да определи с голяма точност състоянието на всеки човек.