Д-р Ирена Маждракова

Ценоразпис

Първичен преглед на нови пациенти


Възрастни – 130 лв.

Включва:

 • хомеопатично интервю
 • биорезонансна диагностика за установяване на дефицити и наличие на токсини и/или ФОЛ диагностика (според оплакванията, преценява се на място)
 • програма за диетичен режим (при нужда, в писмен вид)
 • безплатна консултация по телефона след прием на лекарство

Деца над 10 г. – 110 лв.

Включва:

 • хомеопатично интервю
 • биорезонансна диагностика за установяване на дефицити и наличие на токсини и/или ФОЛ диагностика (според оплакванията, преценява се на място)
 • програма за диетичен режим (при нужда, в писмен вид)
 • безплатна консултация по телефона след прием на лекарство
 • определяне на конституционална терапия с Австралийски цветни есенции

Деца до 10 г. – 100 лв.

Включва:

 • хомеопатично интервю за детето
 • хомеопатично интервю за определяне на лекарство за родителите (по преценка на лекаря)
 • попълване на специален хомеопатичен въпросник
 • изготвяне на програма за хомеопатична детокс терапия (според оплакванията)
 • безплатна консултация по телефона след прием на лекарство
 • определяне на конституционална терапия с Австралийски цветни есенции

Преглед на вече записани пациенти


Проследяване – 60 лв.

Остро състояние – 70 лв. (включва и контролни прегледи, отнасящи се за конкретното остро състояние, ако лекарят назначи такива)


Семейна карта

Издава се на двама или повече членове от едно семейство


Проследяване – 50 лв.

Остро състояние – 60 лв.Когато един пациент не е идвал за консултация повече от 2 години, срещата с него се приема за първичен преглед и се изготвя ново хомеопатично досие.


Добавките и есенциите не са включени в цените.