top of page

Първичен преглед

 

Възрастни – 130 лв.

Включва:

-          хомеопатично интервю

-          биорезонансна диагностика за установяване на дефицити и наличие на токсини и/или ФОЛ диагностика (според оплакванията, преценява се на място)

-          програма за диетичен режим (при нужда, в писмен вид)

-          безплатна консултация по телефона след прием на лекарство

 

Деца над 10 г. – 110 лв.

Включва:

-          хомеопатично интервю

-          биорезонансна диагностика за установяване на дефицити и наличие на токсини и/или ФОЛ диагностика (според оплакванията, преценява се на място)

-          програма за диетичен режим (при нужда, в писмен вид)

-          безплатна консултация по телефона след прием на лекарство

-          определяне на конституционална терапия с Австралийски цветни есенции

 

Деца до 10 г. – 100 лв.

Включва:

-          хомеопатично интервю за детето

-          хомеопатично интервю за определяне на лекарство за родителите (по преценка на лекаря)

-          попълване на специален хомеопатичен въпросник

-          изготвяне на програма за хомеопатична детокс терапия (според оплакванията)

-          безплатна консултация по телефона след прием на лекарство

-          определяне на конституционална терапия с Австралийски цветни есенции

 

 

Проследяване – 60 лв.

 

Остро състояние – 70 лв. (включва и контролни прегледи, отнасящи се за конкретното остро състояние, ако лекарят назначи такива)

 

 

Семейна карта – издава се на двама или повече членове от едно семейство

Проследяване – 50 лв.

Остро състояние – 60 лв.

 

ВАЖНО!!! Когато един пациент не е идвал за консултация повече от 2 години, срещата с него се приема за първичен преглед и се изготвя ново хомеопатично досие.

 

Добавките и есенциите не са включени в цените.

bottom of page