top of page

Сертификационен курс за приложение на Австралийските цветни есенции в практиката - ниво 2

Второ ниво - Професионални умения

Енергийните методи на лечение са част от интегративната медицина. Те ни помагат да изградим множество допълнителни възможности на въздействие върху здравето. Но за да ги прилагаме успешно, трябва да придобием нови умения, свързани с индивидуален подход към човека, да умеем да извлечем точната информация, за да оценим нивото му на здраве, да разберем в кой момент трябва да се намесим, кое трябва да бъде лекувано и да се научим да оценяваме ефекта от назначената терапия. Ще изучим и някои допълнителни методи за диагностика, подпомагащи правилния избор на есенция.

Курсът е подходящ както за професионалисти - лекари, психолози, холистични терапевти, масажисти, кинезитерапевти, така и за хора, които искат да използват метода за себе си или за семейството си и са завършили успешно първо ниво на курса за Австралийските цветни есенции.

 

Теми:

1. Методи за снемане на интервю.
2. Йерархия на симптомите.
3. Подбор на индивидуални комбинации.
4. Диагностични методи: диагностика по мандала, френология, език на тялото, кинезиология.
5. Видове приложения на цветните есенции.
6. Закон за болестта и за излекуването.
7. Проследяване и интерпретиране на резултатите. Избор на втора есенция.
8. Разглеждане на клинични случаи.

9. Какво трябва да се лекува в пациента.

 

След успешно завършване на курса и представяне на личен случай, тези от вас, които желаят, ще получат международно признат сертификат от Australian Bush Flower Essences.

Водещ: д-р Ирена Маждракова

Продължителност на курса: 30 часа (3 непоследователни съботи и недели)

Цена: 600лв.

bottom of page