top of page

Онлайн сертификационен курс за приложение на Австралийските цветни есенции в практиката - ниво 1

​Австралийските цветни есенции са вторите по разпространение в света след Баховите и са предпочитани в практиките на много натуропати и хомеопати в цял свят поради тяхната бързина и ефикасност.

В рамките на 25-часовия курс ще изучим новата парадигма за здраве, основана върху теорията за вибрационната медицина и фините енергии в тялото. Ще направим пътешествие през древното познание за чакрите, ще разберем как цветните есенции са свързани с тях, как могат да помогнат да развием личностните си качества, да разгърнем потенциала си, да се избавим от погрешните мисловни нагласи и унаследени отрицателни модели на поведение. Ще научим как емоционалните ни блокове повлияват физическото ни тяло, ще разберем връзката между древните източни лечебни системи, съвременната медицина и цветните есенции.

Енергийните методи на лечение са част от интегративниата медицина. Те ни помагат да изградим множество допълнителни възможности на въздействие върху здравето.

Курсът е подходящ както за професионалисти - лекари, психолози, холистични терапевти, масажисти, кинезитерапевти, така и за хора, които искат да използват метода за себе си или за семейството си.

След завършването на курса, вие ще можете уверено и компетентно да използвате цветните есенции. Ако сте терапевт, това ще е още един допълнителен ресурс във вашата практика.

След успешно завършване на курса, ще получите международно признат сертификат от Australian Bush Flower Essences.

Водещ: д-р Ирена Маждракова

Цена на курса: 500лв. Капаро от 250лв. се заплаща до пет дни преди началото на курса, остатъкът се заплаща на първия или втория семинар.

Продължителност: 24 астрономически часа 

....................... - онлайн семинар в Zoom от 10:00 до 13:00
....................... - онлайн семинар в Zoom от 10:00 до 13:00
....................... - практически семинар в център Хела от 10:00 до 16:00
....................... - онлайн семинар в Zoom от 10:00 до 13:00

Тези от вас, които нямат възможност да се включат в Zoom стаята в деня на лекцията, ще получат видеозапис от семинара.

Теми:
  1. Основи на метода.

  2. Вибрационна медицина - познания за фината енергия, системата от чакри и връзката им с цветните есенции.

  3. История и интерпретиране на Доктрината на сигнатурите.

  4. Лечебни свойства на всичките 69 австралийски моноесенции и 17 комбинации.

  5. Нива на въздействие върху организма на цветните есенции.

  6. Често срещани емоционални проблеми и цветните есенции, които ги повлияват.

  7. Как да приготвим моноесенция.  Различни начини на приложение на цветните есенции (приготвяне на течност, спрей, крем и т.н.).

  8. Разглеждане на практични случаи и обсъждане на предписанията.

bottom of page